Мнения и препоръки за Мистър Клийн

Техномаркет България АД

Настоящата референция се отнася до впечатленията на „Техномаркет България АД“ по отношение на поетите от професионално почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ ангажименти за височинно почистване на фасадните прозорци и външни щори на нашия офис.

„Техномаркет България АД“ е изключително доволна от професионализма и високото качество показано от екипът на професионална фирма за почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“. По време на изпълнението на своите задължения, фирмата използва професионални машини и препарати за почистване.

„Техномаркет България АД“ препоръчва  професионална фирма за почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ като сигурен и коректен партньор, тъй като изпълнява стриктно поетите ангажименти и поставените срокове.

Хотел „Акорд“

Настоящата референция се издава на професионална фирма за почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ в уверение, че фирмата изпълнява коректно поетите ангажименти към хотел „Акорд“ /“Каситур“ АД/.

Фирмата за професионално почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ извършва различни почиствания на нашия обект, използвайки професионална почистваща техника и екологични и биоразградими препарати на световно известни фирми. Фирмата разполага с квалифициран и отговорен персонал и много добра организация.

Хотел „Акорд“ препоръчва фирма ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ като сигурен и надежден партньор, който изпълнява поетите ангажименти в срок.

Областна Администрация

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Настоящата референция се отнася до впечатленията на Областна администрация Област София по отношение на професионалната работа на фирма за почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“.

Фирма за професионално почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ разполага с квалифициран ръководен и изпълнителен персонал, както и много добра организация.

От името на администрация Област София бих искал да препоръчам фирма ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ като надежден и коректен бизнес партньор, който изпълнява поетите ангажименти в срок.

Национална мрежа за децата

Настоящата референция се отнася до впечатленията на сдружение „Национална мрежа за децата“ по отношение на поетите от професионалната фирма за почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ ангажименти за почистване и поддръжка на офис.

Ние от сдружение „Национална мрежа за децата“ сме изключително доволни от професионализма и високото качество показано от екипът на професионална фирма за почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“.

Ние от сдружение „Национална мрежа за децата“ препоръчваме професионална фирма за почистване ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ като сигурен и коректен партньор, тъй като изпълнява стриктно поетите ангажименти и поставените срокове.

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, предоставя настоящата референция в уверение на това, че фирма „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ ЕТ е изпълнявала стриктно задълженията си за извършване на услугата – пране на килими от 2014 г. до настоящия момент.

Сътрудничеството с фирма „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ ЕТ ни дава основание да заявим, че обслужването от тяхна страна е качествено и в срок.

Уеб Форс ООД

ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ разполага с квалифициран, ръководен и изпълнителен персонал, както и много добра организация. За осъществяването на своята дейност фирмата използва професионална техника и почистващи препарати на водещи фирми на пазара, което води до невероятно добри резултати.

„Уеб Форс“ ООД препоръчва фирма ЕТ „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ като надежден и коректен бизнес партньор, който изпълнява поетите ангажименти за почистване в срок.