Министерство на вътрешните работи

5/5

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, предоставя настоящата референция в уверение на това, че фирма „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ ЕТ е изпълнявала стриктно задълженията си за извършване на услугата - пране на килими от 2014 г. до настоящия момент.

Сътрудничеството с фирма „Мистър Клийн – Цветелина Богданова“ ЕТ ни дава основание да заявим, че обслужването от тяхна страна е качествено и в срок.

Министерство на вътрешните работи